Дата за вчера

Календарни инструменти: каква беше вчерашната дата? Вчерашната дата беше:​

Синхронизиране...