วันที่จูลิอันวันนี้

วันที่จูลิอันคือการนับวันต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นของระยะเวลาจูลิอัน ที่ใช้บ่อยในด้านดาราศาสตร์ ตามวันที่จูลิอันวันนี้คือ:

ซิงค์...