วันที่วันนี้

เข้าถึงเครื่องมือวันที่และปฏิทินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย วันที่วันนี้คือ:​

ซิงค์...

ภาพรวมวันที่ปัจจุบัน

ข้อมูลสำคัญและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันที่วันนี้ มาตรฐานตามเขตเวลา UTC

วันที่เต็ม

กำลังโหลด...

วันที่ยาว

กำลังโหลด...

วันที่กลาง

กำลังโหลด...

วันที่สั้น

กำลังโหลด...

วันที่เป็นภาษาไทย

กำลังโหลด...

ISO 8601

กำลังโหลด...

วันที่เมื่อวาน

กำลังโหลด...

วันที่พรุ่งนี้

กำลังโหลด...

เมตริกวันที่เพิ่มเติม

การวัดวันที่อย่างครอบคลุมสำหรับความต้องการและโอกาสต่าง ๆ

หมายเลขสัปดาห์

กำลังโหลด...

หมายเลขวัน

กำลังโหลด...

วันของสัปดาห์

กำลังโหลด...

วันที่ของสัปดาห์ ISO

กำลังโหลด...

วันยูลีอัน

กำลังโหลด...

จำนวนวันในเดือน

กำลังโหลด...

วันที่เหลือ

กำลังโหลด...

Unix

กำลังโหลด...

วันที่วันนี้ในปฏิทินต่าง ๆ

ค้นพบช่วงเวลาของปฏิทินทั่วโลก

พุทธ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

จีน

2024(เจี่ยเฉิน) 5 17, วันเสาร์

โคปติก

วันเสาร์ที่ 15 พาโอนา ERA1 1740

เอธิโอเปีย

วันเสาร์ที่ 15 เซเน ERA0 7516

เอธิโอปิก

วันเสาร์ที่ 15 เซเน ERA1 2016

ฮีบรู

วันเสาร์ที่ 16 สีวัน ย.ศ. 5784

อินเดีย

วันเสาร์ที่ 1 อัษฎา ม.ศ. 1946

อิสลาม

วันเสาร์ที่ 16 ซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ. 1445

อิสลามซิวิล

วันเสาร์ที่ 15 ซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ. 1445

ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เรวะ 6

เปอร์เซีย

วันเสาร์ที่ 2 เตอร์ ปีเปอร์เซีย 1403

ROC

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ไต้หวัน 113

มาตรฐานการบ่งชี้วันที่ระหว่างประเทศ

รูปแบบการแสดงวันที่ วิธีการต่าง ๆ ในการระบุวันที่ปัจจุบันมีอยู่ทั่วโลก โดยวิธีที่น่าจะรู้จักมากที่สุดคือ รูปแบบ little-endian (dd-mm-yyyy), middle-endian (mm-dd-yyyy) และ big-endian (yyyy-mm-dd)

ความแปลกปลอมของรูปแบบวันที่ของสหรัฐ สหรัฐใช้รูปแบบวันที่ mm-dd-yyyy อย่างไม่เหมือนใคร ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่นำรูปแบบ dd-mm-yyyy มาใช้ การแตกต่างนี้เกิดจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับสหราชอาณาจักร ที่นั่นรูปแบบเดือนก่อนหน้านั้นเป็นที่นิยมก่อนที่จะปรับตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป ชาวอเมริกายังคงรักนิสัยนี้ และรักษารูปแบบตั้งแต่นั้น

มาตรฐานในการนำเสนอวันที่ ความกำกวมที่มีอยู่ในการแสดงวันที่ ตัวอย่างเช่นการตีความวันที่ 05-06-2024 ว่าเป็นวันที่ 5 มิถุนายนหรือ 6 พฤษภาคม นำมาสร้างความสับสนให้กับผู้อ่าน ในการลดความกำกวมดังกล่าว องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ได้กำหนดรูปแบบ YYYY-MM-DD เป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานวันที่ ISO-8601 ด้วยเหตุนี้ การใช้รูปแบบมาตรฐานนี้ วันที่ที่กล่าวถึงจะถูกแสดงอย่างชัดเจนเป็น 2024-06-05 หมายถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2024

วันที่ในโลกดิจิทัล ในบริบทของการคำนวณ วันที่ทั้งหมดระบุตามปฏิทินเกรกอเรียนหรือปรอเลปติกเกรกอเรียน

รูปแบบวันที่มาตรฐาน
DD-MM-YYYY22-06-2024EU
MM-DD-YYYY06-22-2024US
YYYY-MM-DD2024-06-22ISO
MM/DD/YYYY06/22/2024-
DD/MM/YYYY22/06/2024-