Ngày Julian hôm nay

Ngày Julian là một sự đếm liên tục các ngày kể từ đầu của Chu kỳ Julian, thường được sử dụng trong thiên văn học. Theo ngày Julian hôm nay là:

Đồng bộ...